Vår för evigt älskade
NilsIvan Nilsson
* 14 januari 1943
vilar nu bland molnen
3 september 2023
LENA
JENNY och RICHARD
SOFIA och HENRIK
Benjamin och Daniel
Katt, släkt och vänner
Döden betyder ingenting.
Jag är Jag, Du är Du.
Allt vi var för varandra,
det är vi fortfarande.
Fortsätt tala till mig,
så som Du alltid gjort.
Ändra inte Ditt tonfall.
Håll sorgen borta
från Din röst.
Skratta som vi alltid gjort.
Var med mig. Le mot mig.
Tänk på mig.
Uttala mitt namn som om
ingenting hänt, sorglöst,
utan spår av skuggor.
Döden är ändå bara ett
tillfälligt avbrott i vår
gemenskap.
Jag väntar på Dig
någonstans väldigt nära.
Vi är alltid tillsammans.
Allt är väl.
Begravningen äger rum inom
den närmaste familjen.
Minns gärna Nils-Ivan med
en gåva till Generation Pep,
Bankgiro 470-5463 eller
Swish 123 188 33 96.