← Översikt
Vår kära
Barbro
Arvidsson
* 6 april 1934
har stilla somnat in 
Svenljunga
21 maj 2023
KENNETH
LENNART 
När Dina steg har tystnat,
finns ändå ekot kvar.
När Dina ögon slocknat,
vi alla minnen har.
Vi spar dem i våra hjärtan,
tar fram dem då och då.
Så kommer Du för alltid,
att vara här ändå.
Barbros önskan är att 
få sin sista vila i
minneslunden på
Skogskyrkogården,
Svenljunga.
Tänd ett ljus till minne av
Barbro via
kindsbegravningsbyra.se