Per-Åke
Westberg
* 13 september 1935
Vår käre
har lämnat oss.
Borås 8 september 2023
Torbjörn och Lena
med familjer
Kristoffer med familj
Minnena delar vi med
syskon, släkt och vänner.
Du går ifrån oss
men är ej borta
I våra tankar
Du lever kvar
Avsked fredag 6 oktober 
kl. 12.30 i  Hoppets kapell,
Borås.
Tänd ett ljus för Per-Åke 
på lenbergs.se