Gunborg 
Bergquist 
Varmt tack 
till släkt och vänner för 
omtanke, deltagande och 
blommor vid begravningen 
samt minnesgåvor som 
hedrat minnet av vår 
älskade Gunborg 
Jan och Berit med familj 
Maria, Martina med familj